Wiedza

Ochrona nóg

WYMAGANIA NORM BEZPIECZEŃSTWA

SB -  wymagania podstawowe

S1 - SB + zamknięty obszar pięty , właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja w obszarze pięty,    olejoodporność

S2 - S1 + ograniczona przepuszczalność wody, absorpcja wody

S3 - S2 + odpornośc na przebicie, rzeźbiona podeszwa

S4 - *podstawowe wymagania m.in. szczelność – dotyczy obuwia gumowego/pcv/nitryl

S5 - S4 + odporność na przebicia, urzeźbiona podeszwa

DODATKOWE OZNAKOWANIE OBUWIA

P - podeszwa odporna na przebicia

A -  obuwie antyelektrostatyczne

E - absorpcja w obszaże pięty

WR -  obuwie wodoodporne

WRU - wodoodporna cholewka

AN - ochrona kostki

M - ochrona śródstopia

HRO - podeszwa odporna na kontakt z gorącym podłożem 300 stopini C/1 minuta

HI - izolacja od ciepła do 150 stopni C / wewnątrz buta temperatura nie przekroczy 45 stopni C

CI - izolacja od zimna do -17 stopni C / wewnątrz buta temperatura nie spadnie poniżej 13 stopni C

FO - podeszwa odporna na oleje i kwasy

ESD - ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi

C - obuwie przewodzace

CR - odporność na przecięcia

SRA - antypoślizgowośc na powierzchni ceramicznej + detergenty

SRB - antypoślizgowośc na powierzchni stalowej + gliceryna

SRC - antypoślizgowość SRA + SRB

W Polsce obowiązują poniższe normy dotyczące obuwia:

PN-EN 345 - Obuwie bezpieczne do użytku w pracy

PN-EN 346 - Obuwie ochronne do użytku w pracy

PN-EN 347 - Obuwie zawodowe do użytku w pracy

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO WEDŁUG PN-EN ISO 20345

Obuwie bezpieczne do użytku w pracy -wyróżnia się klasą ochrony „S” („safety” – dla obuwia bezpiecznego). Obuwie bezpieczne posiada podnosek ochronny zabezpieczający stopę przed uderzeniem z energią 200 J. Obuwie klasy S1 ma zabudowaną piętę, podeszwa obuwia posiada właściwości antyelektrostatyczne oraz zdolność pochłaniania energii. Obuwie w klasie S2, posiada dodatkowo zdolność wchłanianie wilgoci i wody. Obuwie w klasie S3 dodatkowo posiada wkładkę antyprzebiciową oraz odpowiednio dokładnie urzeźbioną podeszwę.

Kategorie

Podnosek

do 200J

Odporność na przebicie podeszwy

Zabudowana pięta

Odporność na benzyny, oleje, rozpuszczalniki organiczne

Właściwości antyelektrostatyczne

Absorpcja energii

w części piętowej

Przepuszczalność

i absorpcja wody

Wodoszczelność

SB

X

   

X

       

S1

X

 

X

X

X

X

   

S2

X

 

X

X

X

X

X

 

S3

X

X

X

X

X

X

X

 

S4

X

 

X

X

X

X

 

X

S5

X

X

X

X

X

X

 

X

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO WEDŁUG PN-EN ISO 20346

Obuwie ochronne do użytku w pracy – posiada wzmocnione podnoski. Wytrzymałość podnosków badana jest przy użyciu siły energii 100 J. Obuwie ochronne posiada właściwości analogiczne jak obuwie bezpieczne. Znakuje się je symbolem „P” („protective”).

Kategorie

Podnosek

do 200J

Odporność na przebicie podeszwy

Zabudowana pięta

Odporność na benzyny, oleje, rozpuszczalniki organiczne

Właściwości antyelektrostatyczne

Absorpcja energii

w części piętowej

Przepuszczalność

i absorpcja wody

Wodoszczelność

SB

X

   

X

       

S1

X

 

X

X

X

X

   

S2

X

 

X

X

X

X

X

 

S3

X

X

X

X

X

X

X

 

S4

X

 

X

X

X

X

 

X

S5

X

X

X

X

X

X

 

X

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO WEDŁUG PN-EN ISO 20347

Obuwie zawodowe do użytku w pracy – przeznaczone jest do użytkowania codziennego. Zabezpiecza przed ewentualnymi urazami, jednak nie musi posiadać ochronnego podnoska. Inne wymagania określone zostały analogicznie jak przy obuwiu ochronnym i bezpiecznym, Oznaczone literą „O” (od „occupational” – obuwie zawodowe).

Kategorie

Podnosek

do 200J

Odporność na przebicie podeszwy

Zabudowana pięta

Odporność na benzyny, oleje, rozpuszczalniki organiczne

Właściwości antyelektrostatyczne

Absorpcja energii

w części piętowej

Przepuszczalność

i absorpcja wody

Wodoszczelność

OB

               

O1

   

X

 

X

X

   

O2

   

X

 

X

X

X

 

O3

 

X

X

 

X

X

X

 

O4

   

X

 

X

X

 

X

O5

 

X

X

 

X

X

 

X

X oznacza parametr spełniony

OCHRONA DŁONI

Rękawice ochronne to jedne z najczęściej i najchętniej wykorzystywanych produktów ochrony osobistej chroniących ręce pracownika - części ciała najbardziej narażone na uszkodzenia i urazy podczas większości rodzajów aktywności zawodowej.

WYKAZ NORM

EN420 - obliguje wszystkie rękawice ochronne do zgodności z jej wymaganiami. Ustala ogólne wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania, metody testowania rękawic. Odporność użytych materiałów na przenikanie wody, niezawodność, komfort, skuteczność oznakowania i informacji dostarczonych przez producenta.

EN421 - dotyczy rękawic chroniących przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi.

EN388 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Norma określa wymagania, metody badań, znakowanie oraz informacje, które powinny być dostarczone, w odniesieniu do rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi wskutek ścierania, przecięcia ostrzem, rozdzierania, przekłucia oraz, jeśli to dotyczy, uderzenia. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z EN 420. Metody badań opisane w niniejszej normie mogą mieć również zastosowanie do ochraniaczy ramion.

Rodzaj badania

 

1

 

2

Poziom

 

4

 

5

Odporność na ścierania (liczba cykli) 100 500 2000 8000  
Test "coupe": odporność na przecięcie (wskaźnik) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Odporność na rozdzieranie (N) 10 25 50 75  
Odporność na przekłucie (N) 20 60 100 150

 

EN407 ABCDEF - specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku, spowodowanym przez ogień oraz wysoką temperaturę: kolejne parametry a, b, c, d, e, f wskazują odpowiednio na:

Kod literowy

Opis

Wartości

a

niepalność ( mozliwość zapalenia)

0-4

b

odporność na ciepło (ciepło kontaktowe)

0-4

c

odporność na ciepło konwekcyjne

0-4

d

odporność na promieniowanie cieplne

0-4

e

małe rozpryski płynnego metalu

0-4

f

duże rozpryski metalu, przyjmuje wartości

0-4

 

Poziom

Temperatura kontaktu

Czas do wystąpienia progu bólu w sekundach

1

100°C

≥15

2

250°C

≥15

3

350°C

≥15

4

500°C

≥15

EN12477 - Rękawice ochronne dla spawaczy

Są to produkty, które zaliczają się do II kategorii środków ochronnych zgodnie z zapisami dyrektywy 89/686/EWG.

Norma ta określa wymogi dotyczące rękawic wykorzystywanych do ochrony rąk podczas procesów spawania, cięcia, a także procesów pokrewnych, które zostały opisane w normie zharmonizowanej EN 12477:2001 (krajowy odpowiednik: PN-EN 12477:2005), a także zmianie do tej normy: EN 12477:2001/A1:2005 (krajowy odpowiednik: PN-EN 12477:2005/A1:2007).

Ocenia się, że rękawice spawalnicze zgodne z powyższą normą spełniają podstawowe wymogi dyrektywy 89/686/EWG związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Produkty te przeznaczone są dla spawaczy i mają chronić ręce oraz nadgarstki przed działaniem drobnych rozprysków stopionego metalu, ciepłem konwekcyjnym, oparzeniami wynikającymi z krótkotrwałego kontaktu z płomieniem bądź gorącą powierzchnią, jak również przed promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez łuk. Mają również chronić przed czynnikami mechanicznymi, takimi jak obtarcia, przekłucia czy przecięcia.

Norma EN 12477:2001 dzieli robocze rękawice ochronne na dwie główne grupy:

• typ A,

• typ B.

Rękawice spawalnicze typu B są wykorzystywane przede wszystkim w trakcie prac wymagających dużej zręczności, np. spawania TIG. Spełniają one bowiem najwyższy poziom wymogów dotyczących zręczności, porównując je z produktami z kategorii A. Jednocześnie jednak wymagania dotyczące właściwości ochronnych zachowane są na niższym poziomie. W pozostałych procesach spawania można z  powodzeniem wykorzystywać rękawice ochronne z grupy A charakteryzujące się właściwościami ochronnymi na wyższym poziomie. Warto jednak nadmienić, że określone modele mogą jednocześnie spełniać wymagania dla typu A i typu B.

Norma EN12477 specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku i zagrożeniami występującymi przy spawaniu ręcznym metali, cięciu i technikach pokrewnych. Rękawice spawalnicze klasyfikuje się w dwóch rodzajach:

B - wymagana jest dobra chwytność, A - dla innych metod spawalniczych

Odporności na:

Test według norm CE

Minimalne wymagane w teście

 

EN12477-A

EN12477-B

Ścieranie

EN388

2

1

Przecięcie

EN388

1

1

Rozdarcie

EN388

2

1

Przebicie

EN388

2

1

Palność

EN407

3

2

Rezystancję cieplną

EN407

1

1

Ciepło konwekcyjne

EN407

2

0

Małe odpryski stopionego metalu

EN407

3

2

Manualność / Zręczność

EN420

1

4

EN 1082 - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.

Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracy z nożami ręcznymi. Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być oznakowane piktogramem. Przy piktogramie nie stosuje się oznaczeń literowych ani cyfrowych.

EN 374 - 1 - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania.

Norma określa wymagania dotyczące rękawic chroniących użytkownika przed chemikaliami i/lub mikroorganizmami. Definiuje terminologię dotyczącą: materiału na rękawice chroniące przed mikroorganizmami, degradacji, przesiąkania, przenikania środków chemicznych stosowanych do badań, czasu przebicia. Wymagania dotyczące rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi nie są tutaj opisywane.

EN 374 - 2 - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przesiąkanie.

Norma wyszczególnia metodę badań celem określenia odporności na przesiąkanie dla rękawic chroniących przed produktami chemicznymi i/lub przed mikroorganizmami. Kiedy rękawice są odporne na przesiąkanie po badaniach według tej części normy EN374, oznacza to, że stanowią one skuteczną barierę przed zagrożeniami mikrobiologicznymi.

EN 374 - 3 - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych.

Norma EN374-3 dotyczy określenia odporności materiałów wchodzących w skład rękawic na przenikanie produktów chemicznych potencjalnie niebezpiecznych, nie w postaci gazowej, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi. Należy podkreślić, że badanie nie odzwierciedla warunków w jakich rękawica jest używana, i że wyniki badań, które mają względną wartość, mogą być użyte tylko do porównywania materiałów na podstawie zakresu ich czasów przebicia.

A

Metanol

B

Aceton

C

Acetonitryl

D

Chlorek metylu

E

Dwusiarczek węgla

F

Toluen

G

Dwuetyloamina

H

Czterowodorofuran

I

Octan etylu

J

n-Heptan

K

Soda kaustyczna

L

Kwas siarkowy 96%

W nowszej wersji normy rękawica uważana jest za odporną na działanie środków chemicznych jeśli uzyska wskaźnik 2 lub większy dla trzech przetestowanych środków z listy zamieszczonej poniżej.

Czas przebicia (minuta)

Wskaźnik przenikania

>10

1

>30

2

>60

3

>120

4

>240

5

>480

6

EN 381 - Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.

Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed przecięciami piłą łańcuchową. Rękawica spełniająca tą normę powinna być oznaczona piktogramem przy którym powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę ochrony (od 0 do 4), czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie

EN 14328 - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem.

Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracach z nożami z własnym napędem. W przypadku tej normy nie stosuje się specjalnych znaków graficznych oznaczających rodzaj zagrożenia.

EN 511 - Rękawice chroniące przed zimnem.

Norma określa wymagania i metody badań dla rękawic ochronnych chroniących przed zimnem konwekcyjnym lub kontaktowym, aż do temperatury -50°C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub działalnością zawodową w przemyśle. Specyficzne wartości różnych poziomów parametrów technicznych są określane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi każdej kategorii zagrożenia lub każdej dziedzinie specjalnego zastosowania.

A

Odporność na zimno konwekcyjne (0 do 4). Pomiar wartości izolacji termicznej rękawicy w m2 x C/W,

B

Odporność na zimno kontaktowe (0 do 4). Pomiar wielkości odporności termicznej rękawicy w m2 x C/W,

C

Przenikanie wody (0-negatywny  1-pozytywny). Określa czy następuje czy nie, przenikanie po 30 minutach.

UWAGA: Jeżeli zamiast wartości liczbowej wystąpi X, oznacza to iż produkt nie był poddawany testom w danym zakresie.

EN 61340- Zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych

Norma 61340-0-5-1 reguluje wymagania stawiane materiałom mającym styczność z elementami konstrukcyjnymi wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne (ESDS). Tak jak w przypadku normy EN 1149 zalicza się tu odzież ochronną, zatem również i rękawice. W ramach normy określono metody badań oraz orientacyjne wartości, według których dany materiał nie jest wrażliwy na elektryczność statyczną (ESD). Wyróżniamy dwa kryteria, które muszą spełniać rękawice chroniące przed elektrycznością statyczną:

1. Kontrola redukcji ładunku odbywa się poprzez pomiar napięcia naładowanej płytki kondensatora poprzez materiał rękawicy ochronnej uziemionej osoby testującej.

Od Uo=1000V do U(t)=100V w T<=2s.

2. Wymagania systemowe: dla rękawic używanych

Opór w punkcie uziemienia Rg 7,5x105<=Rg<=1x1012.

Zaostrzone wymagania procesów produkcyjnych szczególnie wrażliwych elementów konstrukcyjnych mogą posiadać inne wartości graniczne.

Norma 1149

Norma EN1149 wymaga aby kontakt materiału przewodzącego rękawicy z ciałem umożliwiał odpowiednie odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Dzięki temu niwelowane jest ryzyko powstawania spontanicznych wyładowań elektrostatycznych mogących spowodować np. zapłon mieszanki wybuchowej w strefach zagrożonych wybuchem lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Norma ta składa się z 5 części, z czego pierwsze cztery (EN1149-1,-2,-3,-4) są czystymi normami kontrolnymi. Część piąta (EN 1149-5) zawiera wszystkie parametry dotyczące wymagań i kształtowania, a także odpowiednią metodykę oceniania.

EN 1149 jest normą dla odzieży – nie została specjalnie skonstruowana na potrzeby rękawic. W związku z powyższym, dobór rękawic antystatycznych powinien zostać poparty szczegółową analizą warunków miejsca pracy.

Norma 60903 - Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego.

Norma definiuje wymagania dotyczące rękawic z materiału izolacyjnego oraz rękawic pięciopalcowych i trójpalcowych, które są stosowane zwykle w połączeniu z ochronnymi rękawicami skórzanymi, nakładanymi na rękawice izolacyjne w celu ich mechanicznego wzmocnienia.

Zdefiniowane są wymagania dotyczące rękawic izolacyjnych bez mechanicznego wzmocnienia. Norma określa klasy i kategorie rękawic, podaje wymagania fizyczne, określa zakres i metody badań elektrycznych, mechanicznych i cieplnych.

Norma 10819 Drgania i wstrząsy mechaniczne.

Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda pomiaru i oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.

Norma definiuje metody pomiaru laboratoryjnego oraz sposób analizy danych i sporządzania protokołów badań współczynnika przenoszenia drgań dla rękawic w warunkach przenoszenia drgań z rękojeści testowej na dłoń w zakresie częstotliwości 31,5-250Hz.

Norma określa wymogi wykonywania testów w obszarze dłonicy. Nie ma wymogów co do przeprowadzania testów w obszarze palców. Niezależnie od tego wymagane jest, aby materiał antywibracyjny pokrywał również obszar palców.

Objawy i zapobieganie

Narażenie na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne powoduje głównie zmiany chorobowe w układach:

  • krążenia krwi (naczyniowym), np. napadowe zaburzenia krążenia krwi w palcach rąk, blednięcie opuszków jednego lub więcej palców tzw. „choroba białych palców”,
  • nerwowym, np. zaburzenia czucia dotyku, czucia wibracji, temperatury, dolegliwości w postaci drętwienia czy mrowienia palców i dłoni, a także całych kończyn górnych,
  • kostno-stawowym, np. zniekształcenia szpar stawowych, zwapnienia torebek stawowych, zmiany okostnej, zmiany w utkaniu kostnym.

Zespół tych zmian, zwany „zespołem wibracyjnym” jest uznawany w wielu krajach, w tym również w Polsce, za chorobę zawodową. W ostatnich latach co roku u ok. 200 osób w Polsce stwierdza się występowanie zespołu wibracyjnego!

Dla zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami wibracji czy też ich ograniczenia zaleca się stosowanie rękawic antywibracyjnych. Należy podkreślić, że stosowanie rękawic antywibracyjnych może nie tylko ograniczyć drgania transmitowane z narzędzi do rąk operatora, ale też zabezpiecza ręce przed niską temperaturą i wilgocią, które to czynniki potęgują skutki oddziaływania drgań, przyspieszając pojawienie się i rozwój choroby wibracyjnej. Rękawice antywibracyjne znajdują się w wykazie środków ochrony indywidualnej podlegających obowiązkowej certyfikacji. Tylko rękawice z certyfikatem powinny być rozpowszechniane wśród użytkowników.

Żródło: www.CIOP.pl

Norma EN 455 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku.

Określono wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur.

Norma posługuje się pojęciem AQL (Acceptable Quality Level - Akceptowalny Poziom Jakości). Pojęcie odnosi się do szczelności produktu (choć może odnosić się do innych cech - wytrzymałości, limitu średnich dopuszczalnych uchybień w procesie produkcyjnym). Znalezione defekty klasyfikowane są według 3 poziomów: nieistotny, średnio istotny, krytyczny. Wartość AQL definiowana jest jako procent produktów wadliwych na 100 produktów.

Ze względu na brak możliwości przetestowania w procesie produkcyjnym każdej pary rękawic, test przeprowadzany jest na określonej próbce, wybranej losowo z partii towaru. Próbki powinny być dobierane zgodnie z wytycznymi normy ISO 2859-1.

EN 60903- Norma określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych elektroizolacyjnych przeciwko ryzyku porażenia prądem podczas prac pod napięciem. Są to wyroby wykonane z materiału izolacyjnego przeznaczone do prac pod napięciem. Norma ta określa wymogi dla produktów z materiału izolacyjnego, modeli pięcio- i trójpalcowych, wykorzystywanych najczęściej razem z ochronnymi rękawicami skórzanymi nakładanymi na rękawice izolacyjne, celem ich mechanicznego wzmocnienia. W normie tej określone są klasy oraz kategorie produktów, wymogi fizyczne, a także zakres oraz metody badań elektrycznych, cieplnych i mechanicznych.

Robocze rękawice elektroizolacyjne przeznaczone są do ochrony rąk przed porażeniami prądem elektrycznym do 1kV. Jeśli mamy do czynienia z wyższym napięciem, możliwe jest ich stosowanie jedynie jako sprzęt pomocniczy. Wyroby z materiału izolacyjnego wykorzystywane do prac pod napięciem podzielono na 6 klas, które różnią się od siebie właściwościami elektrycznymi. Każdej z tych klas odpowiada konkretna wartość napięcia probierczego.

Klasa rękawic elektroizolacyjnych

Napięcie probiercze przemienne w [kV]

Napięcie probiercze stałe wartość średnia w [kV]

0

2,5

4

0

5

10

1

10

20

2

20

30

3

30

40

4

40

60

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl